Effectief leiderschap

Wat is effectief leiderschap?

Posted Leave a commentPosted in Management

Leiders. Ze zijn er in alle soorten en maten. Leiders hebben veel invloed op de inrichting van de organisatie, de cultuur van de organisatie (of het team) en de manier waarop met medewerkers en klanten wordt omgegaan. Leiders zijn door hun gedrag, beslissingen en communicatie rechtstreeks van invloed op de waarden van de organisatie en haar prestaties. Gosse Korte is docent Proces- en prestatiemanagement bij TSM Business School. In dit artikel gaat hij in op de vraag wat leiders effectief maakt.

Leider of manager of medewerker?

In de literatuur wordt er nogal eens onderscheid gemaakt tussen een leider en een manager. Er wordt dan gesteld dat een leider meer visionair ingesteld is, meer out-of-the-box denkt en mensen meeneemt naar plekken waar ze anders niet zouden komen. Een manager is meer beheersmatig ingesteld, bouwt door in de bestaande box en houdt mensen op hun plek. Bij Lean maken wij niet expliciet onderscheid tussen een leider of manager. Sterker nog, wij stellen dat iedere medewerker in de organisatie een leider kan zijn. Een leider stelt doelen en neemt leden van de organisatie mee om doelen te realiseren.

Effectief leiderschap!?

Natuurlijk hebben wij mensen de behoefte om kenmerken van effectieve leiders te definiëren. We willen immers kunnen verklaren en kunnen beïnvloeden. Bedenk hierbij dat:
1. Het toepassen van kenmerken van goed leiderschap niet per definitie tot succes zal leiden.
Vaak kun je wel benoemen wat goede leiders kenmerkt maar kun je niet stellen dat wanneer leiders die kenmerken overnemen het automatisch tot succes zal leiden. Vergelijk dit met het volgende. Er is iemand geweest die heeft onderzocht wat kenmerkend was voor Adolf Hitler en Josef Stalin. Hij kwam tot de volgende kenmerken: a. ze waren beide katholiek opgevoed, b. ze hebben beide op jonge leeftijd hun vader verloren, c. ze hadden beide een snor. Je kunt nu niet stellen dat katholieke mannen met een snor die op jonge leeftijd hun vader hebben verloren zullen uitgroeien tot vreselijk wrede dictators…….
2. Er niet één beste type leider bestaat.
Net zoals er niet één beste type dier bestaat, wat goed is hangt af van de situatie. Door evolutie kunnen diersoorten in hun situatie vanwege hun kenmerken overleven. Datzelfde geldt voor leiderschap. Wanneer het bijvoorbeeld stormt op zee is directief leiderschap nodig, wanneer je in rustig vaarwater zit kun je meer coachend leiderschap toepassen.

Effectief leiderschap en de situatie

Er zijn drie ‘situationele’ factoren waar een manager rekening mee zou moeten houden:

  1. taakkenmerken: wat moet er gebeuren? hoe complex is die taak?
  2. organisatie- / teamkenmerken: is de organisatie in een stabiele staat of is er veel turbulentie? Is er groepscohesie en teamspirit?
  3. persoonskenmerken: heeft de medewerker veel ervaring of is het een ‘nieuweling’? Is er behoefte aan veel sturing?De effectiviteit van leiders wordt, behalve door lichamelijke kenmerken, persoonskenmerken en gedrag, vooral bepaald door de mate waarin de stijl van de leidinggevende is aangepast aan de situatie. Van één beste leiderschapsstijl valt dus niet te spreken. Een leider is effectief door zijn leiderschapsstijl aan te laten sluiten bij de verschillende kernmerken van de situatie waarin de organisatie, het team of de persoon verkeert.

De effectiviteit van leiders wordt, behalve door lichamelijke kenmerken, persoonskenmerken en gedrag, vooral bepaald door de mate waarin de stijl van de leidinggevende is aangepast aan de situatie. Van één beste leiderschapsstijl valt dus niet te spreken. Een leider is effectief door zijn leiderschapsstijl aan te laten sluiten bij de verschillende kernmerken van de situatie waarin de organisatie, het team of de persoon verkeert.

Management

10 Time Management Tips

Posted Leave a commentPosted in Management

Altijd maar druk en 28 uur nodig hebben terwijl een dag maar 24 uur duurt? Is dit herkenbaar? Dan is het hoog tijd om slimmer te gaan werken i.p.v. harder. Met deze 10 time management tips voor slimmer werken kun je weer toekomen aan datgene waar je goed in bent.

Tijdsdruk zit vaak tussen de oren. Vaak gaat het over de perceptie het druk te hebben terwijl dit in de praktijk, door er op een andere manier of slimmer mee om te leren gaan, best wel meevalt. Je zult merken dat door slimmer werken, structuur in je werkzaamheden aanbrengen en bewuster plannen, je veel tijd kunt besparen. Je kunt beginnen met deze time management tips

1. Meten is weten bij time management

Voordat je met time management aan de slag gaat is het belangrijk te weten waar het probleem precies zit. Begin als nulmeting met het bijhouden van al jouw werkzaamheden gedurende 1 of 2 weken. Maak hier een overzicht van en hou bij hoeveel tijd je besteedt aan deze werkzaamheden.

Begin bij de Quick wins

Vergeet niet het lezen en behandelen van e-mail hierin mee te nemen. Hou ook bij hoeveel onderbrekingen, b.v. pauzes, telefoontjes, of die collega die altijd een praatje komt houden, er waren. Is het overzicht klaar? Neem dan wat tijd om het overzicht te bekijken en identificeer de zogenaamde ‘quick wins’, die dingen die je nu al kunt doen (of laten) die jou direct tijdwinst opleveren.

2. Welk resultaat wil je behalen?

Stap 2 is misschien wel de belangrijkste stap die je met time management kunt behalen. Door niet te weten waar je naar toe gaat ben je richtingloos. Door resultaatgericht te werken geeft je sturing aan alles wat je doet. Als je namelijk het resultaat helder en duidelijk hebt geformuleerd kun je richting bepalen en al jouw werkzaamheden hieraan toetsen.

3. Doelen stellen

Nu je jouw resultaat helder en duidelijk hebt gedefinieerd kun je doelen gaan stellen. Je moet daarbij wat strategisch denken; maak een overzicht van de doelen die je op korte, middellang en lange termijn wilt behalen. Let op dat deze doelen in overeenstemming moeten zijn met het resultaat dat je wilt behalen.

Smart is niet nieuw maar werkt echt

Zorg dat de doelen die je stelt SMART zijn. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Wil je daar een eenvoudige versie van? Zorg er dan voor dat je doel gericht is op actie / in beweging komen.

4. Prioriteiten stellen

Ben jij ook zo iemand die alles direct aanpakt wat op zijn bordje komt? Door de juiste prioriteiten te stellen maak je onderscheidt tussen de belangrijkere zaken en dat wat nog wel even wachten kan. Je kunt prioriteiten stellen met cijfers (1 = Hoog, 2 = Middel, 3 = Laag), woorden/letters (Hoog, Middel, Laag) of met kleuren (Rood, Oranje, Blauw). Gebruik dat wat voor jou het beste werk.

5. Beste van alle time management tips? ‘Nee zeggen’

Eén van de dingen die direct en heel veel tijdwinst opleveren is leren om ‘nee’ te zeggen. Doe alleen de werkzaamheden die daadwerkelijk bij jou horen. Het is natuurlijk erg vriendelijk en collegiaal om even die collega te helpen maar als dit ten kosten gaat van jouw eigen werk is het de hoogste tijd om hiermee te stoppen. Het woord ‘Nee’ staat gewoon in het Nederlands woordenboek, maak er dus gebruik van.

6. Maak een dag, week en maandplanning

Het resultaat is gedefinieerd en de doelen en prioriteiten zijn bepaald. Nu is het tijd om dit te vertalen naar een goede dag, week en maandplanning. Door een goede planning te maken geef je structuur aan je werkzaamheden en voorkom je dat je dingen onnodig gaat uitstellen.